Kúpele

Sklené Teplice patria k najstarším kúpeľom na Slovensku. Obyvatelia už od samotného vzniku obce využívali blahodarné účinky termálnej minerálnej vody, ktorá tu vyviera doposiaľ. Ako kúpeľné miesto sa však Sklené Teplice dostali do povedomia až v 16. storočí a prvý rozbor vôd spravil až Karol Otto Moller v 18. storočí. Moller, významný vedec, ktorý učil aj Mateja Bela, pôsobil ako kúpeľný lekár v Sklených Tepliciach a dostal prezývku „Slovenský Hippokrates”.

V Sklených Tepliciach vyviera štrnásť prameňov vlažných, teplých a horúcich minerálnych vôd s teplotami do 52,5 °C. Využívajú sa aj umelé hĺbkové vrty a studne až do hĺbky 1600 m. Sú to najvýznamnejšie pramene vulkanického pásma. Chemickým zložením patria k prírodným slabo mineralizovaným, síranovým, vápenato – horečnatým, horúcim, hypotonickým vodám. Liečia sa tu choroby nervového a pohybového ústrojenstva.

Európskym unikátom je Jaskynný parný kúpeľ – ľudovo „parenica“, s termálnou minerálnou vodou s teplotou 42°C. Pramene ústia priamo do bazéna v jaskyni, realizuje sa suchý aj mokrý kúpeľ -prehriaty teplý vzduch a teplá termálna voda.

Voľno predajné procedúry:

Voľno predajné procedúry je možné rezervovať telefonicky na tel. čísle: 045/677 10 61 alebo 0905 413 297, prípadne osobne na recepcii kaviarne Kursalón.

Viac informácií o liečbe a jednotlivých procedúrach na: www.kupele-skleneteplice.sk